نمایش یک نتیجه

ماشین دوخت صحافی وسط زن Skrebba Skre-117120 Long

Skrebba skre-117/120 long Handing Stapler

ماشین دوخت صحافی وسط زن Skrebba skre-117/120 long

ابعاد: (260×110×472) میلی متر

ظرفیت دوخت: 160 برگ

قابل تنظیم تا 4 اینچ