نمایش یک نتیجه

ماشین دوخت صحافی کانکس FL-12L20

KANEX FL-12L20-Heavy-Duty-Stapler

ماشین دوخت صحافی کانکس FL-12L20

- کاربری: لب زن و وسط زن

- ظرفیت: 140 برگ

- ظرفیت خشاب: 200 عدد سوزن

- سوزن مصرفی: 23.6 تا 23.17