نمایش دادن همه 5 نتیجه

PRINTER LABEL Godex EZ2050 – لیبل پرینتر گودکس 2050

PRINTER LABEL GODEX EZ 2050 

لیبل پرینتر گودکس ای زد 2050

پرینتر بارکد 2050

نوع دستگاه : لیبل پرینتر صنعتی 

 روش چاپ : انتقال حرارت - حرارتی مستقیم و حرارتی انتقالی

وضوح چاپ : 203dpi 

عرض چاپ : 104 میلیمتر

سرعت چاپ : 150 میلیمتر بر ثانیه  

حافظه داخلی : SDRAM 16MB - Flash 8MB

پورت ارتباطی : USB - Ethernet - Serial - USB Host

دارای یک سال گارانتی 

PRINTER LEIBEL Godex G330 – لیبل پرینتر گودکس 330

PRINTER LABEL GODEX G 330 

لیبل پرینتر گودکس جی 330

پرینتر بارکد 330

نوع دستگاه : لیبل پرینتر رومیزی 

 روش چاپ : انتقال حرارت - حرارتی مستقیم و حرارتی انتقالی

وضوح چاپ : 300dpi 

عرض چاپ : 105.7 میلیمتر

سرعت چاپ : 76.2 میلیمتر بر ثانیه  

حافظه داخلی : SDRAM 16MB - Flash 8MB

پورت ارتباطی : USB - Ethernet - Serial

دارای یک سال گارانتی 

 

PRINTER LEIBEL Godex EZ2250I – لیبل پرینتر گودکس 2250

PRINTER LABEL GODEX EZ 2250 I

لیبل پرینتر گودکس ای زد 2250

پرینتر بارکد 2250

نوع دستگاه : لیبل پرینتر صنعتی 

 روش چاپ : انتقال حرارت - حرارتی مستقیم و حرارتی انتقالی

وضوح چاپ : 203dpi 

عرض چاپ : 104 میلیمتر

سرعت چاپ : 177 میلیمتر بر ثانیه  

حافظه داخلی : SDRAM 16MB - Flash 8MB

پورت ارتباطی : USB - Ethernet - Serial - USB Host

دارای یک سال گارانتی 

PRINTER LEIBEL Godex EZ2350 – لیبل پرینتر گودکس 2350

PRINTER LEIBEL GODEX EZ 2350 I

لیبل پرینتر گودکس ای زد 2350

پرینتر بارکد 2350

نوع دستگاه : لیبل پرینتر صنعتی 

 روش چاپ : انتقال حرارت - حرارتی مستقیم و حرارتی انتقالی

وضوح چاپ : 300dpi 

عرض چاپ : 104 میلیمتر

سرعت چاپ : 127 میلیمتر بر ثانیه  

حافظه داخلی : SDRAM 16MB - Flash 8MB

پورت ارتباطی : USB - Ethernet - Serial - USB Host

دارای یک سال گارانتی 

PRINTER LEIBEL Godex G300 – لیبل پرینتر گودکس 300

PRINTER LEIBEL GODEX G 300 

لیبل پرینتر گودکس جی 300

پرینتر بارکد 300

نوع دستگاه : لیبل پرینتر رومیزی 

 روش چاپ : انتقال حرارت - حرارتی مستقیم و حرارتی انتقالی

وضوح چاپ : 203dpi 

عرض چاپ : 108 میلیمتر

سرعت چاپ : 102 میلیمتر بر ثانیه  

حافظه داخلی : SDRAM 16MB - Flash 8MB

پورت ارتباطی : USB - Ethernet - Serial

دارای یک سال گارانتی