نمایش یک نتیجه

پرفراژ چک پروتک EC140

Protech EC140

تکنولوژی چاپ :نمد غلطکی (جوهر) 

قابليت استفاده ريال بر روی چاپ چک

قابليت چاپ با عمق

قابلیت نمایش تا 14 رقم و نشانه