نمایش دادن همه 9 نتیجه

Scanner KODAK i1190 – اسکنر کداک 1190

SCANNER KODAK SCANMATE i1190

اسکنر کداک 1190
نوع اسکنر : فیدر ADF
امکان اسکن رنگی : وجود دارد
سرعت اسکن : 40 برگ در دقیقه با کیفیت 200 و 300
تکنولوژی اسکن : CIS
اسکن روزانه : 5000 برگ
ماکسیمم رزو لوشن اسکن : 1200 dpi
مینیمم رزولوشن اسکن : 75 dpi
ظرفیت فیدر : 75 برگ

Scanner KODAK 1150wn – اسکنر کداک 1150

SCANNER KODAK SCANMATE 1150wn

اسکنر کداک 1150
نوع اسکنر : فیدر ADF
امکان اسکن رنگی : وجود دارد
سرعت اسکن : 30 برگ در دقیقه با کیفیت 200 و 300
تکنولوژی اسکن : CIS
اسکن روزانه : 3000 برگ
ماکسیمم رزو لوشن اسکن : 1200 dpi
مینیمم رزولوشن اسکن : 75 dpi
ظرفیت فیدر : 75 برگ

Scanner KODAK Station 710EX – اسکنر کداک استیشن 710 ای ایکس

SCANNER KODAK STATION 710 EX
اسکنر کداک 710 شبکه دار
نوع اسکنر : فیدر ADF
امکان اسکن رنگی : وجود دارد
سرعت اسکن : 70 برگ در دقیقه با کیفیت 200 و 300
تکنولوژی اسکن : CCD
اسکن روزانه : 6000 برگ
ماکسیمم رزو لوشن اسکن : 600 dpi
مینیمم رزولوشن اسکن : 100 dpi
ظرفیت فیدر : 70 برگ

Scanner KODAK i4250 – اسکنر کداک آی 4250

SCANNER KODAK I4250
اسکنر کداک 4250 از سری 4000
نوع اسکنر : فیدر ADF و مسطح Flatbed
امکان اسکن رنگی : وجود دارد
سرعت اسکن : 110 برگ در دقیقه با کیفیت 200 و 300
تکنولوژی اسکن : CCD
اسکن روزانه : 40000 برگ
ماکسیمم رزو لوشن اسکن : 600 dpi
مینیمم رزولوشن اسکن : 100 dpi
ظرفیت فیدر : 500 برگ

Scanner KODAK i1190wn – اسکنر کداک 1190

SCANNER KODAK SCANMATE i1190wn

اسکنر کداک 1190
نوع اسکنر : فیدر ADF
امکان اسکن رنگی : وجود دارد
سرعت اسکن : 40 برگ در دقیقه با کیفیت 200 و 300
تکنولوژی اسکن : CIS
اسکن روزانه : 5000 برگ
ماکسیمم رزو لوشن اسکن : 1200 dpi
مینیمم رزولوشن اسکن : 75 dpi
ظرفیت فیدر : 75 برگ

 

Scanner KODAK i1190E – اسکنر کداک 1190

SCANNER KODAK SCANMATE i1190E

اسکنر کداک 1190
نوع اسکنر : فیدر ADF
امکان اسکن رنگی : وجود دارد
سرعت اسکن : 40 برگ در دقیقه با کیفیت 200 و 300
تکنولوژی اسکن : CIS
اسکن روزانه : 5000 برگ
ماکسیمم رزو لوشن اسکن : 1200 dpi
مینیمم رزولوشن اسکن : 75 dpi
ظرفیت فیدر : 75 برگ

Scanner KODAK i4650 – اسکنر کداک آی 4650

SCANNER KODAK I4650
اسکنر کداک 4650 از سری 4000
نوع اسکنر : فیدر ADF و مسطح Flatbed
امکان اسکن رنگی : وجود دارد
سرعت اسکن : 130 برگ در دقیقه با کیفیت 200 و 300
تکنولوژی اسکن : CCD
اسکن روزانه : 7500 برگ
ماکسیمم رزو لوشن اسکن : 600 dpi
مینیمم رزولوشن اسکن : 100 dpi
ظرفیت فیدر : 500 برگ

SCANNER Kodak ESP 5250 – اسکنر کداک ای اس پی 5250

SCANNER KODAK ESP 5250
اسکنر کداک 5250
نوع اسکنر : فیدر ADF و مسطح Flatbed
امکان اسکن رنگی : وجود دارد
سرعت اسکن : 30 برگ در دقیقه با کیفیت 200 و 300
تکنولوژی اسکن : CIS
اسکن روزانه :  برگ
ماکسیمم رزو لوشن اسکن : 600 dpi
مینیمم رزولوشن اسکن : 100 dpi
ظرفیت فیدر : 500 برگ