نمایش یک نتیجه

دستگاه سالونت مدل GZX2004 برند GONGZHENG

مدل: GZX2004

نوع هد چاپگر: 4 هد استارفایر 1024 (7 PL )

سیستم تغذیه جوهر: سیستم گردش فشار منفی GNTEK

عرض چاپ: نهایتا" 2000 میلی متر

عرض مدیا: نهایتا" 2050 میلی متر

لود مدیا: وزن مدیا بیش از 60 کیلوگرم

سیستم خشک کن: خشک کننده پیش ، میان و پس از کار و سیستم خشک کن گرمایشی

سرعت چاپ: 600X400 dpi /170 متر مربع بر ساعت

600X800 dpi /93 متر مربع بر ساعت

600X1200 dpi /57  متر مربع بر ساعت

انتقال داده: خارجی : USB3.0 / داخلی : فیبر نوری پرسرعت

شرایط محیط کار : دما : 29-23 درجه سانتی گراد / رطوبت : 80 – 50 درصد