نمایش دادن همه 7 نتیجه

Canon imageRUNNER 2202 – فتوکپی کانن 2202

دستگاه فتوکپی سیاه سفید کانن 2202
Canon Copier 2202

حداکثر سایز چاپ : A3
سرعت چاپ در دقیقه : 20 برگ در دقیقه A4
سرعت چاپ در دقیقه : 11 برگ در دقیقه A3
کیفیت چاپ : 600 * 600
اولین زمان کپی : 7.2 ثانیه

Canon imageRUNNER 2520n – فتوکپی کانن 2520 شبکه

دستگاه فتوکپی سیاه سفید کانن 2520
Canon Copier 2520

حداکثر سایز چاپ : A3
سرعت چاپ در دقیقه : 20 برگ در دقیقه A4
سرعت چاپ در دقیقه : 15 برگ در دقیقه A3
کیفیت چاپ : 600 * 600
اولین زمان کپی : 7.2 ثانیه

Canon imageRUNNER 2202n – فتوکپی کانن 2202 شبکه

دستگاه فتوکپی سیاه سفید کانن 2202
Canon Copier 2202

حداکثر سایز چاپ : A3
سرعت چاپ در دقیقه : 20 برگ در دقیقه A4
سرعت چاپ در دقیقه : 11 برگ در دقیقه A3
کیفیت چاپ : 600 * 600
اولین زمان کپی : 7.2 ثانیه

Canon imageRUNNER ADVANCE 6265 – فتوکپی کانن 6265

دستگاه فتوکپی سیاه سفید کانن 6265
Canon imageRunner ADVANCE 6265

حداکثر سایز چاپ : A3
سرعت چاپ در دقیقه : 65 برگ در دقیقه A4
سرعت چاپ در دقیقه : 32 برگ در دقیقه A3
کیفیت چاپ : 600 * 600
اولین زمان کپی : 3.3 ثانیه

Canon imageRUNNER 2530i – فتوکپی کانن 2530 شبکه

دستگاه فتوکپی سیاه سفید کانن 2530
Canon Copier 2530

حداکثر سایز چاپ : A3
سرعت چاپ در دقیقه : 45 برگ در دقیقه A4
سرعت چاپ در دقیقه : 22 برگ در دقیقه A3
کیفیت چاپ : 600 * 600
اولین زمان کپی : 3.9 ثانیه

Canon imageRUNNER 2204 – فتوکپی کانن 2204

دستگاه فتوکپی سیاه سفید کانن 2204
Canon Copier 2204

حداکثر سایز چاپ : A3
سرعت چاپ در دقیقه : 22 برگ در دقیقه A4
سرعت چاپ در دقیقه : 11 برگ در دقیقه A3
کیفیت چاپ : 600 * 600
اولین زمان کپی : 7.4 ثانیه

Canon imageRUNNER 2204f – فتوکپی کانن 2204f

دستگاه فتوکپی سیاه سفید کانن 2204f
Canon Copier 2204f

حداکثر سایز چاپ : A3
سرعت چاپ در دقیقه : 22 برگ در دقیقه A4
سرعت چاپ در دقیقه : 11 برگ در دقیقه A3
کیفیت چاپ : 600 * 600
اولین زمان کپی : 7.4 ثانیه