نمایش دادن همه 2 نتیجه

Dell 1410X – استوک

فناوری اتصال USB USB VGA

میکرو USB ، USB ، HDMI HDMI ، VGA ، USB ، AV

کارت SD

تلویزیون BOX 1080P با پشتیبانی USB HDMI

3M MP7740i – استوک

ایده آل برای متخصصان SOHO
 از آن در دفتر برای ارائه استفاده کنید
 در خانه برای بازی بزرگ
 ایده آل برای جلسات کوچکتر
ارتباطات خصوصیات اساسی کامپیوتر