نمایش دادن همه 5 نتیجه

گیوتین کاغذ برقی ای ایکس 4605

گیوتین کاغذ مدل: AX 4605

وزن گیوتین: 130 کیلوگرم

حداکثر سایز قابل برش: 460 میلی متر

سایز ضخامت برش: 50 میلی متر

صفحه نمایش: LCD

وجود برنامه دستگاه

سایز دستگاه: 935*620*1235

دارای گونیای اتوماتیک

ظرفیت برش همزمان: 400 برگ ( 80 گرمی)

حداقل سایز برش:40میلی متر

تنگ: اتوماتیک

گیوتین کاغذ برقی ای ایکس 450D

گیوتین کاغذ مدل: AX 450D

وزن گیوتین:120 کیلوگرم

حداکثر سایز قابل برش: 450 میلی متر

حداقل سایز برش: 50 میلی متر

سایز ضخامت برش:40 میلی متر

دارای گونیا دستی

تنگ: دستی

دقت برش: 0.5 میلی متر

سایز دستگاه: 760*670*1040 میلی متر

گیوتین کاغذ برقی ای ایکس 320V

گیوتین کاغذ مدل: AX 320V

وزن گیوتین: 65 کیلوگرم

حداکثر سایز قابل برش: 320 میلی متر

سایز دستگاه: 1040*670*760

دارای گونیای و خط کش دستی

حداقل سایز برش: 50 میلی متر

تنگ: اتوماتیک

ارتفاع برش: 28 میلی متر

دقت برش: 0.5 میلی متر

گیوتین کاغذ برقی ایکس 450VGS

گیوتین کاغذ مدل: AX 450 VGS

وزن گیوتین: 120 کیلوگرم

حداکثر سایز قابل برش: 450 میلی متر

سایز ضخامت برش:45 میلی متر

صفحه نمایش: LCD

وجود برنامه دستگاه

دارای گونیای اتوماتیک

ظرفیت برش همزمان: 400 برگ ( 80 گرمی)

تنگ: اتوماتیک

گیوتین کاغذ برقی ای ایکس 450VG

گیوتین کاغذ مدل: AX 450 VG

وزن گیوتین:95 کیلوگرم

حداکثر سایز قابل برش: 450 میلی متر

حداقل سایز برش: 50 میلی متر

سایز ضخامت برش:40 میلی متر

صفحه نمایش: LCD

وجود برنامه دستگاه

دارای گونیا دستی

ظرفیت برش همزمان: 400 برگ ( 80 گرمی)

تنگ: اتوماتیک

دقت برش: 0.3 میلی متر

سایز دستگاه: 1040*760*670 میلی متر