نمایش یک نتیجه

Dell 1100MP – استوک

روشنایی:
1400 لومن
تضاد:
2،100: 1 (روشن / خاموش کامل)

وضوح:
800x600
نسبت جنبه های بومی:
4: 3 (SVGA)
پردازش رنگ:
8 بیتی