نمایش یک نتیجه

Model EPSoN – 83c – استوک

روشنایی:
2200 لومن
حالت سازگار با محیط زیست:
1،760 لومن (سازگار با محیط زیست)
تضاد:
400: 1 (کامل روشن / خاموش)