نمایش یک نتیجه

Acer QNX0902 – استوک

حالت های ویدیویی:
720p، 1080i، 1080p / 60، 576i، 576p، 480p، 480i
حالت های داده:
MAX 1920x1080
حالت های سه بعدی:
PC 3D آماده است