نمایش یک نتیجه

Dell 1410X – استوک

فناوری اتصال USB USB VGA

میکرو USB ، USB ، HDMI HDMI ، VGA ، USB ، AV

کارت SD

تلویزیون BOX 1080P با پشتیبانی USB HDMI