نمایش دادن همه 6 نتیجه

Sharp AR-X231n – فتوکپی شارپ ایکس 231 شبکه

دستگاه فتوکپی شارپ 231 شبکه
Sharp Copier AR 231n

حداکثر سایز چاپ : A3
سرعت چاپ در دقیقه : 23 برگ در دقیقه A4
سرعت چاپ در دقیقه : 14 برگ در دقیقه A3
کیفیت چاپ : 600 * 600
اولین زمان کپی : 6.4 ثانیه برای سایز A4

Sharp AR-X201 – فتوکپی شارپ ایکس 201

دستگاه فتوکپی شارپ 201
Sharp Copier AR 201 

حداکثر سایز چاپ : A3
سرعت چاپ در دقیقه : 20 برگ در دقیقه A4
سرعت چاپ در دقیقه : 11 برگ در دقیقه A3
کیفیت چاپ : 600 * 600
اولین زمان کپی : 6.4 ثانیه برای سایز A4

SHARP AR-6020N – فتوکپی شارپ ای ار 6020

دستگاه فتوکپی شارپ 6020 شبکه
Sharp Copier AR 6020N

حداکثر سایز چاپ : A3
سرعت چاپ در دقیقه : 20 برگ در دقیقه A4
سرعت چاپ در دقیقه : 11 برگ در دقیقه A3
کیفیت چاپ : 600 * 600
اولین زمان کپی : 6.4 ثانیه برای سایز A4 کپی رنگی و 6.5 ثانیه سیاه سفید

SHARP AR-452n – فتوکپی شارپ ای ار 452

دستگاه فتوکپی شارپ 452
Sharp Copier AR 452

حداکثر سایز چاپ : A3

سرعت چاپ در دقیقه : 20 برگ در دقیقه A4
سرعت چاپ در دقیقه : 11 برگ در دقیقه A3
کیفیت چاپ :1200*1200
اولین زمان کپی : 6.4 ثانیه برای سایز A4 کپی رنگی و 6.5 ثانیه سیاه سفید

SHARP AR-6131N – فتوکپی شارپ ای ار 6131

دستگاه فتوکپی شارپ 6131 شبکه
Sharp Copier AR 6131N

حداکثر سایز چاپ : A3
سرعت چاپ در دقیقه : 31 برگ در دقیقه A4
کیفیت چاپ : 600 * 600
اولین زمان کپی : 6.4 ثانیه برای سایز A4 کپی رنگی و 6.5 ثانیه سیاه سفید

SHARP AR-6020 – فتوکپی شارپ ای ار 6020

دستگاه فتوکپی شارپ 6020 
Sharp Copier AR 6020

حداکثر سایز چاپ : A3
سرعت چاپ در دقیقه : 20 برگ در دقیقه A4
سرعت چاپ در دقیقه : 11 برگ در دقیقه A3
کیفیت چاپ : 600 * 600
اولین زمان کپی : 6.4 ثانیه برای سایز A4 کپی رنگی و 6.5 ثانیه سیاه سفید